Prijzen2023-06-28T14:24:35+02:00

Klasseplan biedt standaard de volgende onderdelen:

Leerlingen

 • Leerlingnamen worden geïmporteerd vanuit Basispoort
 • Leerlingen kun je per vak indelen in subgroepen
 • Per leerling zie je een overzicht van de geplande leerstof en doelen, observaties etc.

Planning

 • Basisrooster en tijdelijke roosters
 • Jaarplanning met doelen en planning uit de meest gebruikte methodes
 • Methodeplanningen of leerlijnen, of eigen planning en doelen invoeren
 • Weekplanning
 • Dagplanning
 • Leerkrachtkaart (pdf)
 • Papieren weekkaart voor leerlingen
 • Digitale weekplanning voor leerlingen
 • Reflecties door leerlingen

Logboek

 • Overdracht per vak en leerling naar je duo-collega
 • Gekoppeld aan de lesdoelen
 • Naar keuze ook naar het groepsplan

Observeren

 • Observeren van lesdoelen via sterren en tekst
 • Per doel of per leerling
 • Je kiest zelf welk doel je observeert
 • Complete leerlijnen aanwezig voor alle groepen, met observatiedoelen
 • Rapport printen van de observaties

Groepsplan

 • Een groepsplan of blokplan per vak per periode
 • Doelen komen automatisch op het groepsplan voor de gekozen periode
 • Evaluaties en opmerkingen uit het logboek

Leerdoelenkaarten

 • Printen doelenkaarten met de doelen uit het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs
 • De mogelijkheid om deze doelen in te plannen in de weekplanning
 • Doelen uit alle leerjaren

 Je betaalt hiervoor € 3,95 (inclusief btw) per leerling per jaar.

We werken met jaarlicenties, gebaseerd op het aantal leerlingen dat in Klasseplan staat, de minimumafname is één groep. Je kiest zelf welke groepen meedoen. Komen er later meer dan 5 leerlingen bij dan sturen we een nieuwe factuur.

Overzicht trainingen Klasseplan

Klasseplan.nl is een activiteit van NieuwLeren.

NieuwLeren ondersteunt scholen bij het organiseren en structureren van hun onderwijs door middel van innovatieve producten zoals: Schoolplan.nu,  Klasseplan en het boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’.