Plannen, volgen en observeren met Klasseplan

Probeer het vernieuwde Klasseplan nu uit

Denken vanuit doelen

Of je nu werkt vanuit een methode of je werkt met eigen leerlijnen, Klasseplan helpt je om dit vorm te geven. Bijna alle methodeplanningen met doelen in de ik-vorm staan al voor je klaar en de doelen vanuit het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs zijn te vinden in Klasseplan. Zo maak je snel en gestructureerd een weekplanning met een papieren of digitale weekkaart voor de leerlingen en een rooster voor jezelf. In het digitale logboek kun je al je dagelijkse aantekeningen kwijt, samen met het groepsplan levert dit snel de juiste informatie op. Doelen observeren is ook goed te doen in Klasseplan, bijvoorbeeld voor de onderbouwgroepen. Klasseplan is een gestructureerd en tegelijk flexibel programma dat je overzicht geeft en tijdwinst gaat opleveren!

Koppeling met Basispoort

In de nieuwe versie van Klasseplan, beschikbaar vanaf het schooljaar 2023/2024 is er een koppeling met Basispoort. Alle gegevens worden direct overgenomen uit Basispoort en de leerlingen kunnen inloggen op hun digitale weektaak via Basispoort.

De voordelen van Klasseplan

Tijdbesparing door slimmer plannen

In de jaarplanning kun je complete methodeplanningen met doelen in leerlingtaal importeren en op de juiste plek zetten. Deze planningen kun je in de weekplanning verfijnen en naar je eigen wensen aanpassen, ook kun je zelf planningen invoeren.

Voor de leerlingen levert dit een overzichtelijke weekplanning op, deze kan worden geprint en de leerling kan deze ook online bekijken. Via de Basispoort koppeling kunnen ze direct inloggen op hun digitale weekplanning. Hier kunnen ze zelf onderdelen inplannen, aangeven wat ze afgerond hebben en reflecteren op hun leerdoelen.

Beter overzicht door te volgen en observeren

Jij kunt als leerkracht  volgen wie welke onderdelen heeft afgerond en hoe de leerling heeft gereflecteerd op zijn doelen. De reflecties komen via de digitale weektaak direct op het dashboard van de leerkracht te staan. Als leerkracht van groep 1 en 2 kun je zelf ook observeren. Na de zomervakantie is die optie er ook voor de andere groepen. Van alle reflecties en observaties kun je een overzichtelijk rapport printen.

Samenwerken in het digitale logboek

In het digitale logboek kun je als leerkracht je dagelijkse aantekeningen op een handige manier verwerken. Je koppelt de aantekeningen aan een vak en naar keuze aan één of meer leerlingen. De actie die je ingeeft kun je koppelen aan een dag, deze aantekening verschijnt dan automatisch op het digitale rooster van de leerkracht.  Alle aantekeningen verschijnen overzichtelijk in een tijdlijn, je duo-collega kan zo eenvoudig zien welke zaken er belangrijk zijn voor de overdracht.

Digitale of papieren weektaak

Je leerlingen kunnen inloggen op de digitale weektaak. Daar zien ze de taken staan en kunnen ze zelf taken inplannen. Van elke taak kunnen ze aangeven of deze afgerond is, daarnaast kunnen ze reflecteren op de leerstofdoelen. Deze informatie komt realtime op het dashboard van de leerkracht. Jij kunt bepalen welke taken de leerlingen zelf mogen inplannen, deze kunnen ze in de digitale weektaak slepen naar de juiste dag.

Een snel en nuttig groepsplan

Een groepsplan in Klasseplan is heel eenvoudig te maken. Na het inladen van een van de methodeplanningen staan de doelen van je methode al voor het hele jaar in Klasseplan. Jij kiest bij het groepsplan de periode en de doelen worden automatisch overgenomen op het groepsplan.

Zo heb je een goed overzicht over de leerlijn uit de methode. Je kunt zelf kiezen of je alle doelen overneemt of een aantal.

De indeling van de leerlingen op het groepsplan is gelijk aan de indeling in de niveaugroepen. Die hoef je dus voor het groepsplan niet opnieuw
aan te geven.

Klasseplan voor kleuters

Plannen en observeren in groep 1 en 2

In Klasseplan zijn de einddoelen voor eind groep 2 uitgewerkt naar weekdoelen per vakgebied. Deze kleuterleerlijnen zijn beschikbaar voor onder andere rekenen, taal, fonemisch bewustzijn, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling.

De doelen uit het boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’ zijn uitgewerkt naar overzichtelijke weekdoelen, deze vormen de basis voor het aanbod ​in je groep.

Je bepaalt zelf welke doelen je inplant en observeert. Je kunt de doelen gebruiken die al in Klasseplan klaar staan, maar je kunt ook je eigen doelen kiezen of een combinatie hiervan, we denken graag met je mee!

Lees meer over Klasseplan voor groep 1 en 2

Leerlijnen en methodedoelen

Leerlijnen en methodedoelen

Veel leerkrachten willen losser komen van de methode en zijn op zoek naar alternatieven. Het werken vanuit leerlijnen, met gedetailleerde leerstofdoelen is een goed alternatief. NieuwLeren heeft een heel aantal leerlijnen uitgewerkt waar jij van kunt profiteren. We hebben deze leerlijnen uitgewerkt in het boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’ Vanuit deze leerlijnen kunnen we prima een eigen variant maken voor jouw school. Neem contact met ons op voor meer informatie of bekijk een van onze trainingen over leerlijnen.

Van de meest gebruikte methoden staan de stofplanning en de weekdoelen al voor je klaar in Klasseplan. Jij kunt aangeven welke methode je gebruikt en de planning daarna verdelen over het jaar in de jaarplanning. Daarbij kun je de planning eenvoudig per week en per dag verschuiven. Ga je dan naar een week toe, dan is de weektaak al ingevuld. Je kunt zelf eventueel aanpassingen doen en lesvormen toevoegen. Klasseplan combineert deze gegevens naar een weektaak voor iedere leerling.

Bekijk het leerlijnenboek

Klasseplan.nl is een activiteit van NieuwLeren.

NieuwLeren ondersteunt scholen bij het organiseren en structureren van hun onderwijs door middel van innovatieve producten zoals: Schoolplan.nu,  Klasseplan en het boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’.