Klasseplan voor groep 1 en 2

Kleuterleerlijnen in Klasseplan

Klasseplan voor kleuters is het digitale plan- en volgsysteem van Klasseplan voor groep 1 en 2. In Klasseplan zijn de einddoelen voor eind groep 2 uitgewerkt naar weekdoelen per vakgebied, per leerjaar. Deze kleuterleerlijnen zijn beschikbaar voor onder andere rekenen, taal, fonemisch bewustzijn, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling.

De doelen uit het boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’ zijn uitgewerkt naar overzichtelijke weekdoelen, deze vormen de basis voor het aanbod ​in je groep.

Je kunt uiteraard ook eigen doelen toevoegen of de doelen die in Klasseplan staan aanpassen.

Jaarplanning en beredeneerd aanbod

In de jaarplanning kun je leerlijnen importeren en vervolgens aanpassen. Deze leerlijnen vormen je beredeneerd aanbod. Per week staan er een aantal doelen centraal. Vanuit deze doelen kun je het aanbod vormgeven, je kiest zelf welke activiteiten bij het doel horen. Heb je al een eigen planning met doelen gemaakt? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheid te bespreken om dit te verwerken in Klasseplan.

Rooster, weekdoelen en logboek

Je kunt zelf kiezen hoe je met Klasseplan werkt. De basis wordt gevormd door de leerlijnen, deze gebruik je voor je aanbod en observaties. Daarbij kun je je complete rooster en weekplanning in Klasseplan zetten en via het logboek communiceren met je collega’s. Wil je een groepsplan maken dan is dat is dat snel te realiseren in Klasseplan. Jij kiest hoe je ermee werkt, waarbij overzicht en tijdbesparing voorop staan.

Klasseplan volgsysteem

In het Klasseplan volgsysteem voor kleuters is het mogelijk om te observeren per leerdoel. Je kiest zelf welke doelen je wilt observeren, zo blijft het overzichtelijk.  Op deze manier heb je snel een overzicht over de voortgang van de leerlingen. Planning en observatie liggen dicht bij elkaar wat veel tijd scheelt en voor een helder overzicht zorgt.

Klasseplan voor kleuters zorgt voor een praktische invulling van het handelingsgericht werken en werken met groepsplannen in groep 1 en 2. Door een overzichtelijk en gestructureerd beredeneerd aanbod hou je veel grip op het onderwijs. Terwijl je vanuit die structuur juist heel mooi kunt differentiëren en het aanbod kunt afstemmen op je leerlingen.

Rapport printen

Van de observaties die jij hebt gedaan kun je per leerling een overzichtelijk rapport printen. Jij kiest voor welke periode en welke vakken je dit wilt doen. Dat geeft een prettig overzicht en is ook een mooi hulpmiddel bij een oudergesprek over de ontwikkeling van je leerlingen.

Een mooi voorbeeld uit de praktijk wordt gegeven door meester Sander. Dit is nog de vorige versie van Klasseplan, maar het principe van werken vanuit leerdoelen en observeren is gelijk gebleven. Lees zijn uitleg hier en bekijk zijn video:

Klasseplan voor kleuters

Klasseplan.nl is een activiteit van NieuwLeren.

NieuwLeren ondersteunt scholen bij het organiseren en structureren van hun onderwijs door middel van innovatieve producten zoals: Schoolplan.nu,  Klasseplan en het boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’.