Klasseplan blijft ontwikkelen

Sinds het schooljaar 2023/2024 is de vernieuwde versie van Klasseplan in gebruik. Deze versie is gekoppeld aan Basispoort. Ook nu blijven we doorontwikkelen.

In mei 2024 is een nieuwe update uitgerold. De belangrijkste punten daarvan zijn:

  • Bij het onderdeel Leerlijnen kon je al doelenkaarten maken met de doelen uit Leerlijnen voor het basisonderwijs. Deze doelen zijn nu ook per doel in te plannen in de jaar/weekplanning. Je kiest welke doelen je wilt inplannen en bij welk vak en in welke week. Ook kun je meteen aangeven of het om een observatiedoel gaat. We houden dan bij welke doelen zijn ingepland, zodat je de mooi kunt zien welke doelen al zijn ingepland, met het weeknummer erbij. Een mooie stap dus bij het doelgericht werken.
  • Je kunt nu naast groepsplannen ook Themaplannen maken. Daarvoor kies je bij Plannen voor een nieuw vak. Je selecteert vervolgens welke vakken er op het themaplan moeten komen en je kiest de periode. We tonen dan de doelen van die vakken die in die periode zijn ingepland, zodat je een mooi overzicht hebt voor het thema. Bij aanpak en organisatie omschrijf je dan hoe je het thema inricht.
  • De observaties zijn nu ook te tonen in een handig groepsoverzicht. Per vak zie je dan alle observaties van de leerlingen, zodat je in een keer kunt zien hoe ver je bent met de observaties en wat het totale overzicht van de groep is.
  • Je kunt in de jaarplanning doorschuiven per ingeroosterd moment. Naast de pijltjes voor het doorschuiven per dag kun je de planning nu ook doorschuiven naar het volgende ingeroosterde moment. We kijken dan bij Roosters op welk moment het vak is ingepland en je kunt de planning dan in een keer doorschuiven van de maandag naar de woensdag bijvoorbeeld.
  • Leerlingen kunnen nu ook feedback geven via hun digitale weektaak. Zodra ze een ster aanvinken bij een doel is er de mogelijkheid om ook een tekst in te voeren. Deze is dan zichtbaar bij de leerkracht in het scherm Reflecties.

Daarnaast zijn er natuurlijk al de vele mogelijkheden die Klasseplan biedt. Wil je dit gratis uitproberen, activeer Klasseplan dan in Basispoort, je kunt er dan meteen mee aan de slag.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over Klasseplan.