Klasseplan voor groep 1 en 2

Kleuterleerlijnen in Klasseplan

In Klasseplan zijn de einddoelen voor eind groep 2 uitgewerkt naar weekdoelen per vakgebied. Deze kleuterleerlijnen zijn beschikbaar voor onder andere tellen en getallen, meten en meetkunde, beginnende geletterdheid, fonemisch bewustzijn, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling. De doelen voor rekenen en taal zijn gebaseerd op het boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’. Het is ook mogelijk om eigen leerlijnen toe te voegen in Klasseplan.

Deze doelen vormen de leerlijn en zijn de basis voor het aanbod ​in je groep. De doelen vormen je beredeneerd aanbod, elke week staan er per vakgebied doelen voor je klaar. Zo heb je een helder leerstofaanbod voor je leerlingen, wat de leerkracht veel structuur geeft zonder dat het een keurslijf wordt. De invulling van de doelen bepaal jij als leerkracht zelf. Deze doelen vormen ook de basis voor je observaties: je kiest uit deze doelen zelf welke doelen je wilt observeren. In Klasseplan hebben wij daar al een voorzet voor gegeven, maar je kunt dit geheel naar je eigen situatie aanpassen.

Klasseplan volgsysteem

In het Klasseplan volgsysteem voor kleuters is het mogelijk om de observaties van deze doelen te scoren op een schaal van 1 – 4. Zo heb je snel een overzicht over de voortgang van de leerlingen. Planning en observatie liggen dicht bij elkaar wat veel tijd scheelt en voor een helder overzicht zorgt.

Klasseplan voor kleuters zorgt voor een praktische invulling van het handelingsgericht werken en werken met groepsplannen in groep 1 en 2. Door een overzichtelijk en gestructureerd beredeneerd aanbod hou je veel grip op het onderwijs. Terwijl je vanuit die structuur juist heel mooi kunt differentiëren en het aanbod kunt afstemmen op je leerlingen.

Rapport printen

Van de observaties die jij hebt gedaan kun je per leerling een overzichtelijk rapport printen. Jij kiest voor welke periode en welke vakken je dit wilt doen. Dat geeft een prettig overzicht en is ook een mooi hulpmiddel bij een oudergesprek over de ontwikkeling van je leerlingen.

Een mooi voorbeeld uit de praktijk wordt gegeven door meester Sander. Lees zijn uitleg hier en bekijk zijn video:

Meester Sander

Klasseplan voor kleuters

Het boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’ is uitgewerkt naar heldere weekdoelen.

Per leerling observeer je de doelen, dit kan per week, of meteen voor een langere periode.

Van de observaties kun je een overzichtelijk rapport printen, per leerling of per doel.