Training effectieve groepsplannen maken

Waarom stel je eigenlijk een groepsplan op? Wat is de verbinding met de geformuleerde onderwijsbehoeften van alle leerlingen? En wat is de verbinding met de praktijk? Hoe zorg ik ervoor dat het groepsplan niet alleen iets op papier is, maar dat het ook echt wat toevoegt aan het werken in de groep? De antwoorden op deze vragen staan centraal tijdens de cursus. Ook leer je hoe je een groepsplan in KlassePlan kunt maken, met een verbinding met de weekkaart.

KlassePlan is een website voor het maken van weekkaarten en groepsplannen. In KlassePlan kun je ook heel goed je leerlijnen vastleggen en beheren. Zie www.klasseplan.nl voor meer informatie.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat is een groepsplan
  • De verbinding met de onderwijsbehoeften van leerlingen
  • Hoe organiseer ik de uitvoer van dit groepsplan
  • Welke doelen stel ik op het groepsplan
  • Wat is de verbinding met de praktijk in mijn klaslokaal
  • Hoe sluit dit aan bij mijn leerlingvolgsysteem

Praktisch

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de praktijk op uw school. In deze cursus kiezen we in overleg een vak en stellen we voor dit vak het groepsplan op.

Informatie aanvragen

Trainers:

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Mail naar info@nieuwleren.nl of bel met 06-13027919