Gepersonaliseerd leren in de praktijk

Leerlingen leren beter en meer wanneer ze hun leerdoelen zelf mogen kiezen en wanneer ze invloed hebben op de de manier waarop ze deze leren. Dit principe is al in veel onderwijsconcepten vormgegeven. Het gepersonaliseerd leren is zo’n onderwijsconcept. Belangrijke pijlers binnen dit concept zijn het eigenaarschap van de leerling, het in beeld brengen van het leerproces en de veranderde rol van de leerkracht. Deze training wordt gepersonaliseerd aangeboden: afhankelijk van het startpunt van uw school stellen we een traject op.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat verstaan we precies onder gepersonaliseerd leren
  • Hoe ver wil jullie school hierin gaan?
  • Wat betekenen deze keuzes voor de praktijk?
  • Hoe gaat het er concreet uitzien?
  • Hoe gaan we dit einddoel stap voor stap bereiken?
  • Hou houden we rekening met de verschillende startsituaties van leerkrachten?

Tijdsduur en plaats

De cursus wordt gegeven op je school. De duur van deze cursus is een dagdeel.

Maatwerk

Bovenstaande is de algemene insteek van deze cursus. Daarnaast is het mogelijk een maatwerk nascholingsaanbod voor u op te stellen.

Informatie aanvragen

Trainers:

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Mail naar info@nieuwleren.nl of bel met 06-13027919