De leerling aan zet

Effectief leren begint bij eigenaarschap van leerlingen bij hun eigen leerproces. Eigenaarschap is een basisvoorwaarde voor meer onderwijs op maat. Daarom gaan we binnen deze training aan de slag met het centraal zetten van de leerling.

Een leerling kan en weet vaak veel meer dan we denken als het gaat om zijn eigen leerproces. Leerlingen kunnen vaak feilloos aangeven waar ze goed in zijn en wat ze nog niet beheersen. Leerlingen meer in hun kracht zetten vraagt wel een andere rol van de leerkracht. Over dit samenspel gaat deze training.

We beginnen met het stellen van doelen (doelgericht werken). We zoomen in op de vraag in hoeverre een kind zelf doelen kan stellen. Tijdens deze training zul je zien en begrijpen dat je leerkrachtgedrag bijdraagt aan de eigenaarschap in het leerproces van de leerling. Eigenaarschap van de leerling draagt ook sterk bij aan verhoogde motivatie van de leerlingen. We leren wat onderzoek hierover zegt en hoe je dit praktisch in de les vorm kunt geven.

Deze training zit vol tips&trics en heeft een praktisch karakter, zodat je je lesgeven direct kunt aanpassen.

Cursusinhoud

  • Je stelt doelen op en past deze toe in toekomstige lessen
  • Je leert handreikingen om leerlingen te motiveren
  • Je krijgt inzicht in je eigen leerkracht gedrag
  • Je weet hoe je leerlingen zelfstandig kunt laten werken
  • Je leert hoe je goede kind-gesprekken kunt voeren, gericht op het leerproces.

Tijdsduur en plaats

Deze training vindt plaats op de school en is bedoeld voor een schoolteam.

Maatwerk

Bovenstaande is de algemene insteek van deze cursus. Daarnaast is het mogelijk een maatwerk nascholingsaanbod voor u op te stellen.

Informatie aanvragen

Trainers:

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Mail naar info@nieuwleren.nl of bel met 06-13027919