Hoe werkt Klasseplan

Structuur bepalen

Standaard staat er al een heldere structuur klaar in schoolplan.nu. Alle onderdelen kunt u zelf aanpassen. Zo kunt u op bovenschools niveau eigen beleidsterreinen definiëren en bepalen welke tabellen er in het schoolplan komen te staan. Als de structuur staat kunt u gaan ‘voorinvullen’. Op bovenschools niveau kunnen bepaalde teksten, bijvoorbeeld uit het meerjarenbeleidsplan, al voor de scholen worden ingevuld.

Schoolplan

Op schoolniveau kan het schoolplan nu ingevuld worden. De beleidsterreinen staan klaar en soms zal er al een tekst zijn ingevuld. De directeur vult dit aan met de visie van de school en kan beschrijven wat de ambities zijn voor de komende jaren. Elke ambitie wordt gekoppeld aan een of meerdere jaren, dit vormt direct de verbinding met de jaarplannen.

Jaarplan

In het schoolplan is bepaald in welk jaar een onderwerp wordt uitgevoerd. In het jaarplan staat dit onderdeel al klaar. Hier kan dit worden aangevuld met acties. Aan elke actie kan een werkgroep of persoon worden gekoppeld. Ook kan worden bepaald in welke periode dit wordt uitgevoerd, de taak wordt gekoppeld aan een datum en meteen in het agenda overzicht geplaatst.

Jaaragenda en jaarverslag

De taken plan je in op een bepaalde datum, deze taken komen overzichtelijk in de jaaragenda te staan. Ook kun je een iCal bestand naar je eigen agenda of die van een medewerker laten sturen. Per taak kun je aangeven wat de status van deze taak is, deze status is terug te zien in het jaarplan. Op deze manier wordt de voortgang van de plannen inzichtelijk gemaakt.

Per actiepunt is het mogelijk een kort verslag toe te voegen. Aan het eind van het jaar is dit de basis voor het jaarverslag. Dit is op deze manier eenvoudig te maken, omdat u in het jaar al bijhoudt wat de stand van zaken is.

Publiceren

Elk schoolplan, jaarplan of jaarverslag kunt u eenvoudig online publiceren. Bij het publiceren kies je welke onderdelen je wilt tonen, waarna u hier afbeeldingen, video’s of infographics aan toevoegt. Vervolgens publiceert u dit plan eenvoudig online op uw eigen website of u verwijst ernaar in uw nieuwsbrief.  Op deze manier kunt u een publicatie maken van het schoolplan, jaarplan of  jaarverslag. Een voorbeeld van een online publicatie vindt u hier.

Masterclass Doelgericht werken vanuit leerlijnen

 

Klik hier voor meer informatie

Documenten over referentieniveaus en leerlijnen

Kerndoelen basisonderwijs

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

    Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of presentatie.
    Mail naar info@schoolplan.nu of bel met 06-13027919