Klasseplan blijft ontwikkelen

We hebben hard gewerkt aan een nieuwe update van Klasseplan. Na overleg met de klankbordgroep en op basis van de feedback van gebruikers zijn er een aantal mooie nieuwe opties toegevoegd in Klasseplan. Deze update is beschikbaar sinds begin mei 2024. De vernieuwingen en aanpassingen op een rij:

  • Bij het onderdeel Leerlijnen kon je al doelenkaarten maken met de doelen uit Leerlijnen voor het basisonderwijs. Deze doelen zijn nu ook per doel in te plannen in de jaar/weekplanning. Je kiest welke doelen je wilt inplannen en bij welk vak en in welke week. Ook kun je meteen aangeven of het om een observatiedoel gaat. We houden dan bij welke doelen zijn ingepland, zodat je de mooi kunt zien welke doelen al zijn ingepland, met het weeknummer erbij. Een mooie stap dus bij het doelgericht werken.
  • Je kunt nu naast groepsplannen ook Themaplannen maken. Daarvoor kies je bij Plannen voor een nieuw plan. Je selecteert vervolgens welke vakken er op het themaplan moeten komen en je kiest de periode. We tonen dan de doelen van die vakken die in die periode zijn ingepland, zodat je een mooi overzicht hebt voor het thema. Bij aanpak en organisatie omschrijf je dan hoe je het thema inricht.
  • De observaties zijn nu ook te tonen in een handig groepsoverzicht. Per vak zie je dan alle observaties van de leerlingen, zodat je in een keer kunt zien hoe ver je bent met de observaties en wat het totale overzicht van de groep is. Je kunt hier kiezen voor een periode, een vak en indien beschikbaar ook een domein van een vak. Je kunt filteren op de niveaugroepen.
  • Je kunt in de jaarplanning doorschuiven per ingeroosterd moment. Naast de pijltjes voor het doorschuiven per dag kun je de planning nu ook doorschuiven naar het volgende ingeroosterde moment. We kijken dan bij Roosters op welk moment het vak is ingepland en je kunt de planning dan in een keer doorschuiven van de maandag naar de woensdag bijvoorbeeld.
  • Leerlingen kunnen nu ook feedback geven via hun digitale weektaak. Zodra ze een ster aanvinken bij een doel is er de mogelijkheid voor de leerlingen om ook een tekst in te voeren. Deze is dan zichtbaar bij de leerkracht in het scherm Reflecties. Het scherm Reflecties is hierop aangepast en tegelijk vernieuwd voor een beter overzicht.
  • De leerkrachtkaart (print) heeft wat grotere letters gekregen.
  • Er zijn nieuwe categorieën toegevoegd bij de notities op het dashboard.
  • Bij het kopiëren van het rooster uit een andere groep worden nu ook de vaknamen meegenomen van vakken die nog niet in jouw groep stonden.

We zijn blij met deze nieuwe mogelijkheden. Vragen of opmerkingen zijn uiteraard welkom via info@klasseplan.nl

……

….

….

….

Klasseplan, doelgericht werken vanuit methodeplanningen of leerlijnen 

Klasseplan.nl is een activiteit van NieuwLeren.

NieuwLeren ondersteunt scholen bij het organiseren en structureren van hun onderwijs door middel van innovatieve producten zoals: Schoolplan.nu,  Klasseplan en het boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’.