Probeer Klasseplan zonder verplichtingen vier weken gratis uit!Proberen

Klasseplan op SBO de Sudwester

Leerlingen van het Speciaal Basis Onderwijs de Sudwester werken met de digitale weektaak van Klasseplan. Ze leren daarmee:
-          Zelfstandig te werken met een dag / weektaak.
-          Plannen met de dagtaak.
-          Ze worden bewust van hun eigen leerproces.

De leerkrachten van het Speciaal Basis Onderwijs de Sudwester :

-          Krijgen meer tijd om te werken met individuele leerlingen.
-          Krijgen beter zicht op het leerproces van het kind.
-          Hebben weinig voorbereidingstijd nodig voor gehele werkweek.
-          Kunnen makkelijk differentiëren binnen leerlijnen

Ict werkgroep (Sbo de Sudwester)

Probeer Klasseplan