Probeer Klasseplan zonder verplichtingen vier weken gratis uit!Proberen

De Klasseplan app is voor mij en de leerlingen van grote waarde!

Klasseplan geeft leerlingen en leerkrachten een duidelijk overzicht van de taken. Ik ben jaren geleden begonnen met “de papieren versie” van Klasseplan en toen de Klasseplan app werd toegevoegd heb ik me onmiddellijk aangemeld voor de pilot.  Dit leek me een logische stap:  de planning niet meer op papier maar op de laptop, aangezien onze leerlingen steeds  meer digitaal bezig zijn.

De digitale weektaak van Klasseplan

Voor de leerkracht is het verschil tussen de papieren en de digitale weekplanning  slechts  één handeling, met slechts één druk op de knop heb je de weekplanning gesynchroniseerd naar de app; niet ingewikkeld en geen meerwerk. Voor de leerlingen is de app nog  handiger dan de papieren versie.  Ze hebben nu hun weekplanning digitaal, kunnen zelf taken in plannen en vinken de gemaakte taken af op hun laptop.

Wat vinden leerlingen

Tegelijkertijd kunnen ze reflecteren en aangeven  hoe ze vinden dat ze het gestelde doel beheersen of taak gemaakt hebben. Levelwerkers plannen zelf in wanneer ze hun taak willen doen en zetten het zelf in Klasseplan, dat geeft hen houvast.  Ze geven zelf aan dit prettig te vinden.  Zoals een leerling zei: “Nu weet ik wat ik wil doen en ga ik niet zo snel wat anders doen.”  Klasseplan geeft handig per leerling de planning aan in de verschillende niveaugroepen. Nog een voordeel: doordat de app digitaal is kun je ook tussentijds wijzigingen aanbrengen, de planning voor leerlingen blijft zo altijd up-to-date. In de app kan ik als leerkracht zien wat de kinderen gedaan hebben en wat ze nog moeten doen of gemist hebben.

De helpdesk

Persoonlijk vind ik het ook prettig dat er korte lijntjes zijn met Maarten van der Steeg, vragen worden snel beantwoord en hij wil altijd met je meedenken en oplossingen zoeken. Zo werken wij met Math en wilde ik graag dat de leerlingen de mogelijk hadden om hun eigen zelfgekozen doelen/taken  in Klasseplan te zetten.  In overleg met Maarten is dit gerealiseerd,  we hebben onze visies naast gelegd en bekeken wat mijn wensen waren en wat er technisch mogelijk was.  In nauw overleg met Exova is het gelukt om dit voor elkaar te krijgen!

De Klasseplan app is voor mij en de leerlingen van grote waarde!

Riet Maters-Smit,  leerkracht groep 6,  Kindcentrum Bernhard, Steenwijk

Probeer Klasseplan