Probeer Klasseplan zonder verplichtingen vier weken gratis uit!Proberen

Klasseplan voor kleuters is het digitale plan- en volgsysteem voor groep 1 en 2.

Kleuterleerlijnen in Klasseplan

In Klasseplan zijn de einddoelen voor eind groep 2 uitgewerkt naar weekdoelen per vakgebied. Deze kleuterleerlijnen zijn beschikbaar voor onder andere rekenen, taal, fonemisch bewustzijn, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling.

De doelen uit het boek 'Leerlijnen voor het basisonderwijs' zijn uitgewerkt naar overzichtelijke weekdoelen, deze vormen de basis voor het aanbod ‚Äčin je groep.

In Klasseplan worden de doelen automatisch vermeld op je groepsplan. Zo heb je een helder leerstofaanbod voor je leerlingen, wat de leerkracht veel structuur geeft zonder dat het een keurslijf wordt.

De invulling van de doelen bepaal jij als leerkracht zelf. Deze doelen vormen ook de basis voor je observaties: een aantal doelen (zelf te kiezen) observeer je in Klasseplan.

Je kunt de doelen gebruiken die al in Klasseplan klaar staan, maar je kunt ook je eigen doelen kiezen of een combinatie hiervan, we denken graag met je mee!

Klasseplan volgsysteem

In het Klasseplan volgsysteem voor kleuters is het mogelijk om de observaties van deze doelen te scoren op een schaal van 1 – 4.  Zo heb je snel een overzicht over de voortgang van de leerlingen. Planning en observatie liggen dicht bij elkaar wat veel tijd scheelt en voor een helder overzicht zorgt.

Klasseplan voor kleuters zorgt voor een praktische invulling van het handelingsgericht werken en werken met groepsplannen in groep 1 en 2. Door een overzichtelijk en gestructureerd beredeneerd aanbod hou je veel grip op het onderwijs. Terwijl je vanuit die structuur juist heel mooi kunt differentiëren en het aanbod kunt afstemmen op je leerlingen.

 

 

Rapport printen

Van de observaties die jij hebt gedaan kun je per leerling een overzichtelijk rapport printen. Jij kiest voor welke periode en welke vakken je dit wilt doen. Dat geeft een prettig overzicht en is ook een mooi hulpmiddel bij een oudergesprek over de ontwikkeling van je leerlingen.

 

 

 

Een mooi voorbeeld uit de praktijk wordt gegeven door meester Sander. Lees zijn uitleg hier en bekijk zijn video:

 

Probeer Klasseplan