Probeer Klasseplan zonder verplichtingen vier weken gratis uit!Proberen

 

Vakken toevoegen en volgorde aanpassen

Standaard staan er al vakken in Klasseplan. Je kunt deze aanpassen bij ►Beheer, vakken. Klik op het plusje (rechts) om nieuwe vakken toe te voegen.

De volgorde van de vakken kun je aanpassen door de vakken te verslepen. Klik hiervoor op het kruisje achter een vak, hou deze vast en sleep het vak omhoog of omlaag. Deze volgorde bepaalt de volgorde van de vakken op de weektaak en in de digitale weektaak. 

Een vak kun je nu ook een vaktype geven. Zo kun je bijvoorbeeld de methodenaam gebruiken voor de vaknaam, maar het vaktype toch 'Technisch lezen' noemen. Dit is vooral van belang bij het importeren van planningen, dan kunnen we de juiste planningen tonen, gekoppeld aan het vaktype.

 

 

 

Invoeren en indelen van leerlingen

Je kunt leerlingen toevoegen bij ►Beheer, leerlingen. Klik op het plusje om een leerling toe te voegen. De schoolbeheerder kan leerlingen importeren met een Edexbestand. 

 

Leerlingen staan standaard voor elk vak op het basisniveau. Jij kunt dat aanpassen bij ►Beheer, leerlingen indelen. Je kunt hier aangeven per vak in welke niveaugroep een leerling zit, of dat een leerling een eigen leerlijn heeft. 

De afkortingen B(asis), I(ntensief) en M(eer) of E(igen leerlijn) kan de schoolbeheerder voor de hele school aanpassen.

Let op: je kunt een leerling ook uitzetten voor een vak door op het bolletje te klikken. Zo kun je bijvoorbeeld een apart vak maken voor een aantal leerlingen door de andere leerlingen uit te zetten.

 

 

Weektaak printen vanaf een zelf te kiezen dag

Bij ►Beheer kun je kiezen voor 'Weektaak afdrukken van'  woensdag tot en met dinsdag (bijvoorbeeld).

De planning vul je dan deels in beide weken in in de weekplanning in Klasseplan.  De afbeelding en de opmerking voor de hele groep van de eerste week waarin deze planning begint worden meegenomen op de weektaak. 

 

 

Probeer Klasseplan