Probeer Klasseplan zonder verplichtingen vier weken gratis uit!Proberen

Handleiding Klasseplan voor groep 1 en 2

Vakken toevoegen en aanpassen

Standaard staan er al een aantal vakken klaar. Voor groep 1 en 2 zijn dat vakken als 'Tellen en getallen', 'Meten en meetkunde', 'Fonemisch bewustzijn' etc. Deze vakken kun je aanpassen bij ► Beheer, vakken.

Hier kun je ook vakken toevoegen door op het plusje te klikken.

Als je wilt observeren kun je een vak 'Observatie meten' en 'Observatie tellen' toevoegen. 

 

 

 

De volgorde van de vakken kun je aanpassen door het kruisje achter een vak met je muis vast te pakken en te slepen naar een andere plek. 

 

 

 

 

Leerlingen toevoegen en indelen

Bij ►Beheer, leerlingen  kun je leerlingen toevoegen. De schoolbeheerder kan alle leerlingen van een school toevoegen met een edexbestand. 

 

Je kunt deze leerlingen indelen in de niveaugroepen bij ► Beheer, leerlingen indelen. Standaard staan de leerlngen op basis, je kunt ze per vak op een ander niveau indelen.

 

 

 

 

 

Weekdoelen importeren in de jaarplanning

De volgende stap is het importeren van de lijsten met doelen en planningen. Dat doe je in de ►Jaarplanning. Kies hier een vak en klik op ►Importeren.

 

 

 

 

 

 

Je ziet dan een aantal mogelijke lijsten om te importeren. Je ziet hier op hoeveel dagen deze lijst is ingepland en hoeveel weken de planning beslaat. 

Klik op het plusje om deze lijst te importeren.  

 

 

 

 

Daarna krijg je de mogelijkheid om de startdatum te bepalen (altijd aan het begin van het schooljaar) en kun je aangeven op welke dagen de planning moet komen te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

Doorschuiven planningen

Je kunt de planningen bekijken in de jaarplanning door op het witte driehoekje te klikken. Je ziet dan wat er in die week is ingepland.

Met het pijltje in de blauwe balk kun je de planning per week doorschuiven. Per dag kan dat met het pijltje op de dag. 

Wanneer je op een weeknummer klikt kom je in die week uit.

 

 

Doelen aanpassen, planningen toevoegen

In de weekplanning kun je zelf een planning toevoegen, doelen aanpassen en de lesvorm toevoegen. 

 

 

 

 

Leerkrachtkaart afdrukken

Klik op 'Toon leerkrachtkaart' in de weekplanning om de leerkrachtkaart af te drukken. Als je werkt met de browser Google chrome kun je bepalen hoe je deze afdrukt of dat je de kaart opslaat als pdf.

 

 

 

 

Gegevens naar de app sturen

Nadat je de doelen en planning hebt ingevuld kun je deze per week naar de app sturen. Klik hier voor op 'synchroniseer met app' .

Door te klikken op 'Naar de app' kom je in de leerkracht-app terecht van Klasseplan. Hier kun je observaties registreren. 

 

 

 

 

Observeren in de app

In de app kun je via de knop 'Overzicht leerdoelen' bepalen welk doel je wilt observeren. 

Je kunt er voor kiezen om de doelen die je bij het vak 'Observeren tellen'' hebt ingeladen te observeren. 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport per leerling afdrukken

Per leerling kun je een rapport afdrukken. Ga hiervoor naar de printknop bovenaan. Hier kun je selecteren wat je wilt afdrukken op het rapport. Als je niets selecteert worden komen alle gegevens van de geselecteerde periode op het rapport te staan. 

 

 

 

 

 

 

Groepsplan maken

Je kunt een groepsplan maken per vakgebied. Voor meer informatie hierover zie de handleiding groepsplan.

 

Probeer Klasseplan