Probeer Klasseplan zonder verplichtingen vier weken gratis uit!Proberen
Terug naar overzicht

Kan een leerling ook zelf taken invoeren in de digitale weektaak?

 Ja, dat kan. Een leerling kan zelf taken en doelen toevoegen bij een bestaand vak als daar nog genoeg ruimte voor is die week. Ook kan hij een eigen vak toevoegen en daar taken en doelen invullen. Dat kan hij doen door op de plus te klikken. Deze taken kan hij daarna slepen naar een dag en daar afvinken als hij deze klaar heeft. De leerkracht ziet dit realtime terug in zijn overzicht.  

 

Probeer Klasseplan