Artikel ‘De referentieniveaus getoetst’

Zijn de referentieniveaus wel geschikt om de voortgang van leerlingen en het niveau van de school te beoordelen? Is het wel eerlijk om de referentieniveaus te gebruiken om het vervolgonderwijs van de leerlingen mee te bepalen? De referentieniveaus zijn niet altijd helder en smart geformuleerd, hoe kun je deze dan aftoetsen? In dit artikel onderzoek ik hoe dit er in de praktijk uitziet en wat de consequenties hiervan zijn.

Download het artikel ‘De referentieniveaus getoetst’